TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o.

NIP: 663-16-85-878
REGON: 292379450

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000001212

Kapitał zakładowy w wysokości 600 000,00zł

ZOSTAW NAM WIADOMOŚĆ

SIEDZIBA

ul. Metalowa 7B
26-500 Szydłowiec

SEKRETARIAT

48 617 48 06 wewnętrzny 0
toolmex-truck@home.pl
fax. 48 617 48 05

CZĘŚCI ZAMIENNE

48 617 48 06 wewnętrzny 3
794 500 733
magazyn@toolmex-truck.com.pl

FINANSOWANIE

48 617 48 06 wewnętrzny 4

UDT:

48 617 48 06 wewnętrzny 5

DOSTAWY i TRANSPORT

48 617 48 06 wewnętrzny 6
662 651 311

KONSTRUKCJE

48 617 48 06 wewnętrzny 7

NAPRAWY i REMONTY

 48 617 48 06 wewnętrzny 8

KSIĘGOWOŚĆ

48 617 48 06 wewnętrzny 9