DŁUGOTERMINOWY

Anita Domaszewicz

694 403 783
a.domaszewicz@toolmex-truck.com.pl

KRÓTKOTERMINOWY

Monika Nowek

662 651 311
m.nowek@toolmex-truck.com.pl