Firma to nie tylko produkty – to przede wszystkim ludzie.
Praca tylko wtedy sprawia satysfakcję, gdy nasza motywacja wypływa również z naszych wewnętrznych potrzeb, 
a nie zewnętrznych procedur i wymogów.

 

Tworzymy środowisko pracy, w którym ceni się różnorodność, gdyż wierzymy, że jest ona źródłem siły naszej firmy.
Pracując wspólnie na prestiż TOOLMEX TRUCK pragniemy być postrzegani jako SOLIDNY PARTNER.

 

Cel ten staramy się osiągać poprzez budowanie więzi z klientem opartej na partnerskiej współpracy, wysokiej jakości usługach,
a także atrakcyjnych warunkach handlowych.

 

Nasi pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia oraz kwalifikacje, ustawicznie podnoszone szkoleniami z zakresu doboru,
montażu i obsługi serwisowej oferowanych urządzeń.

 

Naszym klientom służymy pomocą udzielając wszelkich niezbędnych informacji technicznych oraz udostępniając katalogi i inne na bazie posiadanego oprogramowania komputerowego,  aby maksymalnie wspierać dobór oferowanych produktów.

7