POPUP 2 - SZKOLENIA (28.10.2020)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy operator wózka powinien posiadać uprawnienia
upoważniające go do jego obsługi. Wychodząc naprzeciw Panstwa ewentualnym potrzebom w tym zakresie,
nasza firma organizuje kursy operatorów wózków widłowych zakończone egzaminem przeprowadzanym przez inspektorów UDT.
Po pomyślnym zdaniu egzaminu, Państwa pracownicy otrzymają uprawnienia kierowcy
wózka widłowego, honorowane zarówno w Polsce jak i innych krajach UE.

5B. SZKOLENIA

Organizowane przez nas szkolenia trwają siedem dni (59 godz.), w czasie których nasi
instruktorzy (wybitni specjaliści z zakresu obsługi wózków widłowych) przekazują kursantom
wszechstronna wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, przygotowując ich do egzaminu UDT.
Szkolenia obejmuje także obsługę wózka gazowego, w tym wymianę butli gazowej.

W razie konieczności zapewniamy także noclegi i wyżywienie w okresie trwania szkolenia.
Dla uczestników kursu organizowane są również wycieczki krajoznawcze. Nadmieniamy,
iż posiadamy uprawnienia do organizowania tego typu szkoleń, wydane
przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w Mysłowicach nr 788/XII/2003.