Nieustannie udoskonalamy umiejętności i kwalifikacje naszych pracowników.

Zgodnie z decyzjami Urzędu Dozoru Technicznego Nr UD-10-83-P/2-09 oraz Nr UD-10-83-N/2-09 posiadamy uprawnienia do naprawy i modernizacji wózków jezdniowych podnośnikowych.

Jesteśmy także uprawnieni do naprawy i modernizacji wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem spalinowym i elektrycznym przeznaczonych dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (decyzja Wojskowego Dozoru Technicznego: Nr 167-01/WDT/UTB/04 z dnia 10 września 2004).

Od 2006 roku posiadamy Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE) nr 1120H przyznany nam przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.